Portal eRejestracja

Ośrodek Rehabilitacyjny pod wezwaniem Św. Rafała Archanioła

ul. Zielona 23
42-700 Rusinowice

Tel.: 343570523

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacyjny pod wezwaniem Św. Rafała Archanioła przy ul. Zielonej 23 w Rusinowicach.